Corona maatregelen

Met ingang van 11 mei worden uitsluitend individuele lessen op afspraak weer in Bindelwijk en Dorpshuis gegeven. Alle maatregelen die door het RIVM worden vereist leven wij na. Of het met deze versoepeling van de regels inderdaad mogelijk is om weer fysiek les te krijgen, kunnen leerling, ouders en docent het best in onderling overleg met elkaar afstemmen. Het corona-protocol voor de leerlingen is als volgt:

De les vindt plaats op afspraak en na triage door de docent.

Als leerling of docent verkouden is of een gezinslid met koorts heeft wordt de les via videoverbinding gegeven.

De 1,5 meter afstand houden wordt in het gehele gebouw, dus ook in het leslokaal, gehandhaafd.

Het is niet toegestaan binnen in het gebouw te wachten voor of na de les. Bij binnenkomst in de muziekruimte moet de leerling handen grondig wassen of met de aanwezige hand-gel desinfecteren.

Ouders blijven buiten.

Docenten zorgen voor handhaving van de regels en maken les-instrumenten, meubilair en contactpunten regelmatig goed schoon.

Op de trap en in de gang kan men elkaar niet passeren met voldoende afstand. Degene die naar buiten gaat heeft voorrang.

Groepsactiviteiten kunnen pas weer gestart worden als er een einde aan de beperkingen is gekomen. Voor de lopende groepslessen treft de docent een regeling met de leerlingen.