MUZIEKLESSEN

Individuele lessen

Voor alle instrumenten bestaat de mogelijkheid van een individuele les. De individuele les is met name geschikt voor beginners én voor gevorderde leerlingen die zich snel willen ontwikkelen. Een individuele les duurt 30 minuten per week, elke week buiten de vakanties wordt een les gegeven. Het jaarbedrag kan in 10 termijnen betaald worden.

Groepslessen

Het is voor veel instrumenten mogelijk om groepslessen te volgen. Een groepsles van twee leerlingen duurt 30 minuten. Een groepsles van drie leerlingen duurt 45 minuten. De leerlingen moeten wel hetzelfde niveau hebben. Elke week buiten de vakanties wordt een les gegeven. Het jaarbedrag kan in 10 termijnen betaald worden.

Losse lessen met leskaart

Voor wie niet elke week les kan of wil hebben, is er de mogelijkheid van een leskaart. Er zijn leskaarten van 5, 10 en 20 lessen. Een les duurt 30 minuten.De leskaarten zijn in eerste instantie bedoeld voor gevorderde leerlingen. Er is ook een mogelijkheid om duoles te nemen met een leskaart. Een leskaart is één jaar geldig. Op een leskaart kan één persoon bij één docent lessen volgen. Betaling geschiedt vooruit.

Proefles

Informeer ook eens naar de mogelijkheid van een proefles bij een van de docenten van de Muziekschool.


TARIEVEN 2020 - 2021

Muziekles tot 21 v.a. 21*
groepsles per jaar 10x €60 10x €79
individueel per jaar 10x €91 10x €114,50
20-lessenkaart €525 €645
10-lessenkaart €310  €385
5-lessenkaart €180 €215
20-lessenkaart duo €375 €470
10-lessenkaart duo €200 €240
5-lessenkaart duo  €110 €130

*inclusief 21% BTW v.a. 21 jaar

Workshops Cursussen tot 21 v.a. 21*
snuffelcursus*** 10 x €70 -
Muziekfabriek*** 10 x €70 -
instapcursus** 5x €105** €125
muziek op schoot  8x €80 -
zingen uit School*** 6x, 45 minuten €52,50 -
opfriscursus** - €125
Popproject 10x €125 -

* vanaf 21 jaar incl. 21% BTW

**afhankelijk van instrument komt hier een huurbedrag bij voor het instrument

*** combinatiefunctie en/of in samenwerking met BSO

tegemoetkoming lesgeld voor minima

Ouders met een minimuminkomen kunnen een beroep doen op

het Jeugdfonds Sport en Cultuur,

op het fonds van de Vrienden van de Muziekschool (mail coördinator)

en op het declaratiefonds van gemeente Ouder-Amstel.

 

 

Vriendenstichting Muziekcollectief Ouder-Amstel

VAKANTIES 2020 - 2021

Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020
*Roosterweek: 17 augustus t/m 23 augustus 2020
Herfstvakantie: 10 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari
Pasen: 5 april
Koningsdag: 27 april
Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei
Pinksteren: 24 mei
Zomervakantie: 10 juli t/m 22* augustus 2021
*Roosterweek: 23 augustus t/m 29 augustus 2021

LESVOORWAARDEN

Aantal lessen per cursusjaar

In de eerste week na de zomervakantie (roosterweek) worden les-afspraken gemaakt of bevestigd. Deze week kan eventueel gebruikt worden om lessen in te halen die later in het jaar zullen uitvallen. Raadpleeg uw docent over de startdatum van de lessen. In de week na de roosterweek starten alle lessen. In de schoolvakanties wordt geen les gegeven. De vakanties zoals aangegeven door de overheid worden zo veel mogelijk gevolgd. Als een leerling een les afzegt is dat voor eigen rekening.

Muzikaal rapport en oudergesprek

Alle leerlingen jonger dan 15 jaar krijgen in de week na de meivakantie een rapport, waarop de vorderingen staan aangegeven. Naar aanleiding van het rapport bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een oudergesprek met de docent. Ook op andere momenten kunt u ten allen tijde een gesprek met de docent vragen als u daar aanleiding toe ziet.

Voorspeel-avonden

Iedere leerling van Muziekschool Ouder-Amstel wordt per seizoen tenminste één keer in de gelegenheid gesteld op te treden voor publiek.

Lesovereenkomst

De leerling sluit een lesovereenkomst  af met de docent. Alle docenten gebruiken eenzelfde overeenkomst. Kijk hier voor de voorwaarden.

Lesmateriaal

Om de lessen of cursus met succes te kunnen volgen dient de leerling in overleg met de docent lesmateriaal aan te schaffen, en de lessen thuis voor te bereiden. Uiteraard dient de leerling over een deugdelijk instrument te beschikken.

Problemen of klachten

Als u een probleem of klacht hebt kunt u dit in de eerste plaats met de betreffende docent bespreken. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator.

Fotobeleid

Indien gebruik wordt gemaakt van foto's of afbeeldingen waarop personen te zien zijn vraagt de muziekschool altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen en intrekken van gegeven toestemming is mogelijk door het sturen van een verklaring aan info@muziekschoolouder-amstel.nl.

Privacy statement

bekijk hier ons privacy statement.

Bereikbaarheid coördinator

Marianne Hoek
E-mail: info@muziekschoolouder-amstel.nl
Telefoon: tijdens kantooruren, buiten de schoolvakanties
06 1953 7714  of stuur een bericht